VELKOMMEN TIL �SANE BYGGSENTER.

Senteret ligger sentralt i �sane og huser mange virksomheter.
Her finner du spennende butikker med alt til hus og hjem, samt byggefirma, trelastlager, ulike servicekontorer, verksteder og lagervirksomhet.

�sane Byggsenter blir gjerne kalt et kompetansesenter, og er unikt i sitt slag!

Flere av butikkene p� senteret har spesialisert seg p� egne fagomr�der innenfor bygg- og interi�r, med h�y servicegrad i hver butikk. Skal du bygge hus, rehabilitere, eller bare har lyst � fornye hjemmet kommer du ikke utenom �sane Byggsenter.

10-15 minutter fra Bergen sentrum: Salhusveien 55, 5131 Nyborg